04.09.2020

Апел

 за спазване на мерките

срещу разпространението на коронавируса

Уважаеми жители и гости на община Сатовча,

От името на Общинският кризисен щаб с тревога и загриженост се обръщам към всички вас  с апел за  стриктно спазване на обявените мерки срещу разпространението на COVID-19  на територията на община Сатовча и страната.

Наблюдава се масово неглижиране и неспазване на въведените противоепидемични мерки, като неносене на предпазни маски в затворени помещения – административни сгради, работни помещения, магазини, аптеки и други, както и струпване на хора без да спазват задължителната дистанция.

Предвид на завишения брой заболели на територията на община Сатовча, призоваваме собствениците на магазини и други търговски обекти да следят за спазването на разпоредбите, защото това е изключително важно, за да не се допусне още по-широко разпространение на коронавируса в общината.

Носете предпазни маски! Спазвайте дистанция помежду си! Избягвайте масови събирания!

Моля, бъдете отговорни към себе си и към хората около вас!

Сатовча, 03.09.2020 година,

Д-р Арбен Мименов

Председател на Общински кризисен щаб - Сатовча