23.12.2021

СПРАВКА

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

за постъпилите предложения във връзка с проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове  проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча е публикуван на интернет страницата на община Сатовча на 19 ноември 2021 година.

В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срок за предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект  в  деловодството на община Сатовча и на e-mail: [email protected] не са постъпили такива.