11.07.2022

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА САТОВЧА“

   С анекс от 17-ти юни 2022 г. между Агенцията за социално подпомагане и Община Сатовча се удължава срока за предоставяне на услугата „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Сатовча“.

  Различните целеви групи ще получават безплатен обяд до 09.09.2022 г.

   От услугата, включваща супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, могат да се възползват лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност от 413 лв.

   Целевите групи на проекта са:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2.  Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности

  Приемът на заявления-декларации остава отворен и ще се реализира през целия период на изпълнение на проекта.