28.07.2022

СПРАВКА

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

за постъпилите предложения към 20.07.2022 година относно актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча  

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът за актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча е публикуван на интернет страницата на община Сатовча на 20.06.2022 година.

В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срок за предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект (20 юли 2022 година) в  деловодството на Общинска администрация – Сатовча, и на

e-mail: [email protected][email protected] не са постъпили такива.

Дата 28.07.2022 г.