ОБЩИНСКИ ФОНД
"С един лев в помощ на болните деца
от община Сатовча"
 
С решение № 265 / 2006 година на Общински съвет Сатовча е приет Вътрешен правилник на комисията на Общински фонд " С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча". 
 
Общинският фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча” и ма з а основна цел финансово да подпомага български граждани от община Сатовча до 18 години, нуждаещи се от лечебни процедури в страната и чужбина. 
Бюджетът на фонда се формира предимно от парични дарения. Дарения могат да бъдат направени по банкова сметка: 
 
IBAN -   BG98DEMI92408400043012
BIC: DEMIBGSF
Код на вид плащане: 445100
Общинска администрация - Сатовча
Търговска банка „Д” - АД   - клон Г.Делчев
 
Целият живот на човек протича в опити: опитва се да кара колело, опитва се да напише домашните си, опитва се да работи повече. Неусетно прохождаме, н о първите н и стъпки винаги са към онези хора, чиято любов към нас е неизмерима. 
Затова Ви приканваме да направим общи стъпки към милосърдието и благотворителността и да дарим на децата на община Сатовча още години живот, за да бъдат с онези, които обичат. 
 
Всяко велико дело започва с благородно намерение. 
 
Проявете благотворителност за набиране на финансови средства към общинския фонд! 
Дарете усмивка и шанс за развитие! 
Спасете живот!