Село Боголин се намира в Западните Родопи на няколко километра от гръцката граница. Разположено е в долината на река Бистрица между селата Абланица и Вълкосел. То попада в историко-географската област Чеч. Преданието за основаването на селото разказва, че Боголин води началото си от съседното селоВълкосел. Според него, там живеел човек с прозвище Чумаря, който избягва оттам и се заселва на това място. Затова, че избягал оттам, е наречен Бегалин Чумар и така дава името на селището. Според друго предание, името на селото произлиза от някой си „бог Лин“. 
 
В селото има основно училище, което се казва „Св. Паисий Хилендарски“. То е открито на 15 септември 1926 година. Първият учител в селото е Ангел Стефанов Стойлков от село Узем. След него пристигат Апостол Василев Георгиев от Петрич, Костадин Георгиев Денев, Георги Петков Панайотав и други. През същата година е избрано училищно настоятелство, което осигурява класни стаи, снабдява го с учебници, шкафове, сметало и принадлежности. 
 
От 1970 до 1990 година директор на училището е Георги Николов Попов. От 1990 година до сега директор е Красимир Недков Даутев от Боголин. През 1993 година училището е преобразувано от начално в основно. 
 
Кмет на село Боголин е Бисер Емилов Караилиев, тел: 0879121782