Селото е било най-голямото населено място в района на бившата Кочанска община и като кметство съществува от преди 1912 г. с местен кмет. 
 
Село Жижево е разположено в югоизточната част на община Сатовча с население към 01.01.2008 г. 380 жители. Основен поминък е тютюнопроизводството и консервна промишленост. Най-високата точка в землището на селото е “Висока мъгилица”, друг връх е “Тумбата”. Покрай населеното място минават реките “Доспат” и “Кочанска река”. 
 
В местността “Поглед” има пещера “Меча дупка”. През 1995 г. е открита ниша, издълбана в скала с размери 1,70 на 1,70 см. на м. “Тумбата”, която се предполага, че може да е Некропол от времето на римляните. Климатът в населеното място е преходно-континентален. В село Жижево има Начално училище, основано през 1926 г. Изявени личности родени в с. Жижево са Симо Кушев Топалов – общественик и Филип Бояджиев – първият учител, живял и творил в училището в село Жижево. 
 
Характерни празници, които се празнуват са: “Рамадан и Курбан Байрам”, “Гергьов ден”- през целия ден не се пипат игла, ножица, въже, яйца, ориз и др. При настъпването на пролетта 22 март се празнува празника “Неврус”, в който ден не се обрабатва земята и не се секат зелени дървета и храсти. 
 
Типичните за селото местни ястия са фасул, картофи, леща, мляко, айрян. От миналото е останала традиция във всяка къща да се приготвя и изпича в тепсия баница от диворастящи тревни растения - конско ребро, божичка- червен мак, овчарска торбичка, щир, дивакул- див фасул и др. приготвена с царевично брашно. 
 
В селото има молитвен мюсюлмански храм – Джамия, който се състои от помещение за молитва и минаре, изградено преди 1800 година. 
 
Кмет на селото е Малин Максимов Койруков, тел.: 0879121754