Проект

Трансграничен подход за развитие на туризъм на основата на водните ресурси
Ref №: 2007CB16IPO007-2011-2-98

Целта на проекта:

Да се оползотвори изобилието на забележителности и природни ресурси в трансграничния район за разнообразяването и създаването на нови туристически продукти с участието на местните хора.

Конкретни задачи:

  • да се подобри инфраструктурата около водните басейни в двете общини - река Бистрица в Сатовча и езерото Липково;
  • да се подготвят туристически инициативи в двете общини, които да водят до оползотворяване на тези ресурси за целите на туризма;
  • да се установят партньорски взаимоотношения между общностите в двете общини за бъдещи общи инициативи в сферата на устойчивото развитие.


Община Липково

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз в рамките на IPA Програма за трансгранично сътрудничество
Република България – БЮР Македония 2007 - 2013, CCI Number 2007CB16IPO007

Община Сатовча