22.06.2020

за спечелен търг проведен на 20.05.2020г.


29.04.2020

за провеждане на търг на 20.05.2020г.


05.03.2020

за спечелен търг проведен на 26.02.2020г.


29.01.2020

за публичен търг


16.10.2019

за публичен търг


26.08.2019

за публичен търг


30.07.2019

за публичен търг


11.06.2019

за публичен търг


10.04.2019

за публичен търг


21.01.2019

за публичен търг