20.11.2023

за спечелен търг проведен на 15.11.2023г.


23.10.2023

с явно наддаване за обект 2304 - 52 р


23.10.2023

с явно наддаване за обект 2303 - 275 б


19.10.2023

за спечелен търг проведен на 18.10.2023г.


13.10.2023

за провеждане на търг на 15.11.2023г.


27.09.2023

за провеждане на търг на 18.10.2023г.


20.09.2023

за спечелен търг проведен на 20.09.2023г.


23.08.2023

за провеждане на търг на 20.09.2023г.


15.07.2023

за спечелен търг проведен на 14.06.2023г.


14.06.2023

за провеждане на търг на 14.06.2023г.