30.05.2023

обект 2300 - 299 б1


20.04.2023

за спечелен търг проведен на 19.04.2023г.


23.03.2023

за провеждане на търг на 19.04.2023г.


16.03.2023

за спечелен търг проведен на 15.03.2023г.


21.02.2023

за провеждане на търг на 15.03.2023г.


01.02.2023

за спечелен търг проведен на 25.01.2023г.


19.12.2022

за провеждане на търг на 25.01.2023г.


15.12.2022

за спечелен търг проведен на 14.12.2022г.


17.11.2022

за провеждане на търг на 14.12.2022г.


10.11.2022

за спечелен търг проведен на 09.11.2022г.