20.10.2022

за спечелен търг проведен на 19.10.2022г.


19.10.2022

за провеждане на търг на 09.11.2022г.


18.10.2022

с явно наддаване


26.09.2022

за провеждане на търг на 19.10.2022г.


24.08.2022

с явно наддаване


24.08.2022

с явно наддаване


21.04.2022

за провеждане на търг на 18.05.2022г.


21.04.2022

Обект 2202 - 339 м


21.04.2022

Обект 2201 - 332 д


21.04.2022

Обект 2200 - 276 в