10.12.2020

за спечелен търг проведен на 09.12.2020г.


27.11.2020

за спечелен търг проведен на 19.11.2020г.


18.11.2020

за провеждане на търг на 09.12.2020г.


18.11.2020

за публичен търг


04.11.2020

за провеждане на търг на 19.11.2020г.


02.10.2020

за спечелен търг проведен на 30.09.2020г.


02.09.2020

с явно наддаване


02.09.2020

с явно наддаване


02.09.2020

с явно наддаване


02.09.2020

с явно наддаване