05.08.2021

обект 2103 - 344 ш1


18.06.2021

за спечелен търг проведен на 16.06.2021г.


31.05.2021

с явно наддаване


31.05.2021

с явно наддаване


31.05.2021

с явно наддаване


25.05.2021

за публичен търг


19.05.2021

за провеждане на търг на 16.06.2021г.


16.04.2021

за спечелен търг проведен на 14.04.2021г.


17.03.2021

за публичен търг


12.02.2021

за спечелен търг проведен на 10.02.2021г.