18.01.2022

за провеждане на търг на 16.02.2022г.


05.01.2022

за провеждане на търг на 26.01.2022г.


16.11.2021

за спечелен търг проведен на 10.11.2021г.


05.11.2021

за спечелен търг проведен на 03.11.2021г.


08.10.2021

за провеждане на търг на 03.11.2021г.


30.09.2021

за спечелен търг проведен на 29.09.2021г.


02.09.2021

за провеждане на търг на 29.09.2021г.


31.08.2021

за спечелен търг проведен на 31.08.2021г.


09.08.2021

за провеждане на търг на 31.08.2021г.


05.08.2021

обект 2104 - 344 т1