02.10.2020

за спечелен търг проведен на 30.09.2020г.


02.09.2020

с явно наддаване


02.09.2020

с явно наддаване


02.09.2020

с явно наддаване


02.09.2020

с явно наддаване


02.09.2020

за провеждане на търг на 30.09.2020г.


29.07.2020

за спечелен търг проведен на 29.07.2020г.


02.07.2020

за публичен търг


22.06.2020

за спечелен търг проведен на 20.05.2020г.


29.04.2020

за провеждане на търг на 20.05.2020г.